Menu

Tin Tức » CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG »

Chứng chỉ chất lượng VIWAPICO

Chứng chỉ chất lượng VIWAPICO

VIWAPICO đã xây dựng, duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 phù hợp với thông lệ Quốc tế. Công ty cam kết luôn sản xuất và phân phối các sản phẩm vật tư ngành nước đáp ứng quy chuẩn và tiêu chuẩn Quốc tế về chất lượng và sự an toàn cho người tiêu dùng.

 

Đối tác